loader

Mini kurs korseta

Mini kurs korseta trraje 4 termina po 3,5h
Kurs korseta obuhvata:

- izradu osnovne konstrukcije po individualnim merama
- modelovanje osnovne konstrukcije
- izrada prototipa od probne tkanine
- krojenje osnovnog i pomoćnog materijala
- šivenje korseta

Grupe su male, čine je maksimum 4 učenika
Pomoćni materijal se dobija na kursu. Pored toga obezbeđen  je popust na tkanine u pojedinim radnjama metraže od 10-20%
Powered by WebExpress