loader
20200724_085744.jpg

Jednodnevni kursevi

Za jednodnevne kurseve je neophodno iskustvo u šivenju.

Pod jednodnevnim kursevima spadaju: 

- kurs šivenja torbe
- kurs šivenja mantila

Jednodnevni kursevi se održavaju u grupama od najviše 4 učenika.

Powered by WebExpress